Dresden

1949 bis 1990

Johanneum (jetzt Verkehrsmuseum) - 1971