Dresden 1965 - Kreuzkirche zu Dresden - Heinrich-Schütz-Kapelle